Detail Transaksi

Order ID #3638
Token AFF1523945528
Harga Rp16.650
Dikirim 2018-04-17 13:23:06
Diproses 2018-04-17 13:23:15
Status Transaksi Sukses
No Reff 044490417321489
Status Success
Email rizkyxxxx@gmail.com
Status PP UNVERIFIED
Nama Rizky Purnomo
Nomor 083877049XXX
Produk AXIS 15.000